Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Kulukulaadan

Kulukulaadan Kulukulaadan Sulugnix̂talin Kuunam naartaa Kugan Ayx̂aalgan unginaasanikux̂! Xa Xa Xa! Translate to Unangam Tunuu by +Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof , St.

Read More »
Song

Angalkingam Sakaaĝanadaa

Angalkingam sakaaĝanadaa Usux̂txin adigakux̂Maaryax̂ Aniqduudax̂ agiitakux Inim ilan saĝakux̂ Inim ilan akux̂ Inim ilan akux̂ At this time it is unknown who was the first

Read More »
Song

Sahnga Aan’gilam (Name’s Day Song)

Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Wayaam Txin Aniqduĝaadamin Angalii Aniqduĝaadamin Angalii A song sung by +Mary N. Bourdukofsky

Read More »
Song

Kaadakam Angaasii

Tumaya tuula iyula Tumaya tuula iyula x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay The song either originally or over time was sung

Read More »
Song

Ugutax̂ Wan Slum Ngaan

Uĝutax̂ wan slum ngaan Aguuĝux̂ waaĝakux̂ Wan slum Tukuu sux̂taa Kanuuĝin usungin Tanax̂ aguux̂tan. Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Sung by

Read More »
Song

Slum Amnaĝungin

Slum amnaĝungin amnaĝungin Slum amnaĝungin amnaĝungin Ukudigam ngaan Asaĝutam ngaan Guuspud̲ax̂ wan ulam anĝaĝingin an’gingin agiitaax̂txin Slum amnaĝungin A song sung for good health and

Read More »
Song

Uyaam Angalii (This is the Day)

Uyaam angalii (repeat 3 times) Aguuĝux agukux̂ (repeat 2 times) Imin ting ugutax̂ (repeat 2 times) Ngaan ting qaĝatax̂ (repeat 2 times) Uyaam angalii Aguuĝux agukux̂ Imin ting

Read More »
Song

Ugunux̂naaĝnaĝulux

Ugunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) Ataqakun An’gix̂talix Ataqakun An’gix̂talixAtaqakun An’gix̂talix Ugunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) The word ‘ugunux̂naaĝnaĝulux’ was provided by Iliodor Philemonof in 2015. Aquilina D. Lestenkof

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660