Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Unangam Tunuu.

Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada, Tayaĝunaax̂ Anangaa! Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada Tayaĝunaax̂ Anangaa! Ukuda! Kayumixtan Ukuda! Unangam Tukuu Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂

Read More »