Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Qaankun Nagaan Akaan Qagaadan

Qaankun nagaan akaan Qagaadan
Aĝaasin amaatxaan waaĝaasakun
Tanan amaya alaĝun, chiĝanan amaya qayan
Sdax̂ adaan uyakun
Aa aa
Sdam alqusix, Sdam amgii, Sdam akaatxax̂, anugnaasax̂, adigax̂. Naan uya agalin aygagikun
Angalim ix̂amnaagan adan tuman uyasadan

Translation by +Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof in 1999. 

St. Paul Island, Pribilof Islands

Sung by Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof.

Recording Date: December 2006

Recording Location: St. Paul Island, Pribilof Islands

Download the Media

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660